Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zapewnia dostępność swojej strony internetowej www.jhi.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych: www.delet.jhi.pl, www.onegszabat.org, www.ksiegarnianatlomackiem.pl oraz aplikacji mobilnej DELET zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona www.cbj.jhi.pl nie zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze względu na art. 3 punkt 2 podpunkt 7 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Obecnie ww. wymienione strony internetowe www.delet.jhi.pl, www.onegszabat.org, www.ksiegarnianatlomackiem.pl oraz aplikacja mobilna są niezgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 23 września 2019 r. Data aktualizacji: 8 grudnia 2020 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wytworzenie informacji:
Osoba Anna Majchrowska
Data 2019-09-23
Publikacja:
Osoba Przemysław Batorski
Data 2020-12-08
Aktualizacja:
Osoba Przemysław Batorski
Data 2020-12-08