Dyrektor

Monika Krawczyk

Zastępca Dyrektora ds. Programowych

Małgorzata Sołtysik


Rada Programowa ŻIH

prof. dr hab. Grzegorz Berendt

dr Piotr M.A. Cywiński — Przewodniczący

prof. dr hab. Tadeusz Epsztein

dr hab. Michał Galas

dr hab. Tomasz Kawski

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka

dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov

dr Mateusz Szpytma

dr hab. Wacław Wierzbieniec

prof. dr hab. Konrad Zieliński — Zastępca Przewodniczącego

dr Anna Ziółkowska


Asystentka Dyrekcji

tel.: (22) 827 92 21 w. 113 
tel./fax (22) 827 83 72
e-mail: secretary@jhi.pl


Księgowość i kadry

Główna Księgowa — Marzena Kowalczyk 
tel.: (22) 827 92 21 w. 132


Biblioteka

Kierownik — Andrzej Kamiński 

tel.: (22) 827 92 21 w. 122 
e-mail: akaminski@jhi.pl

Archiwum

Kierownik — Agnieszka Reszka

tel.: (22) 827 92 21 w. 124
e-mail: areszka@jhi.pl 


Dział Sztuki

Kierownik — Michał Krasicki

tel. (22) 827 92 21 w. 107
e-mail: mkrasicki@jhi.pl


Dział Dokumentacji Dziedzictwa

Kierownik — Agnieszka Kajczyk

tel.: (22) 827 92 21 w. 130 
e-mail: dokumentacja@jhi.pl


Pracownia konserwacji dzieł sztuki 

Kierownik pracowni — Violetta Bachur

tel.: (22) 827 92 21 w. 118 
e-mail: vbachur@jhi.pl 


Dział wydawniczy

Kierownik — Anna Jaroszuk

Redakcja
tel.: (22) 380 21 53


Dział Digitalizacji Zbiorów

Kierownik — Krzysztof Czajka-Kalinowski

tel.: (22) 827 92 21 w. 111
email: kczajka@jhi.pl


Dział Genealogii

Kierownik — Anna Przybyszewska-Drozd

tel.: (22) 828 59 62
e-mail: familyheritage@jhi.pl


Dział Administracji

tel.: (22) 827 92 21 w. 115


Dział Projektów Kulturalnych i Komunikacji

Kierownik — Franciszek Bojańczyk

tel.: (22) 827 92 21 w. 109
e-mail: promocja@jhi.pl


Dział Edukacji 

Kierownik — Bartosz Borys

tel.: (22) 827 92 21 w. 102
e-mail: edukacja@jhi.pl


Księgarnia

Kierownik — Karolina Ziółkowska

tel.: (22) 827 92 21 w. 123
e-mail: ksiegarnia@jhi.pl

Wytworzenie informacji:
Osoba Agnieszka Wasiak
Data 2012-11-05
Publikacja:
Osoba Agnieszka Wasiak
Data 2012-11-05
Aktualizacja:
Osoba Przemysław Batorski
Data 2021-05-14