Archiwalne:

Druk wydawnictw Żydowskiego Instytutu Historycznego

Data ogłoszenia: 2021-07-16 16:00:00 Termin składania ofert do: 2021-07-26 10:00:00

Przeprowadzenie remontu pokrycia dachu wraz z naprawą izolacji, remontem zaciekających pomieszczeń i górnej części fasady budynku będącego siedzibą ŻIH-u i wpisanego do Rejestru Zabytków


Przygotowanie składu na podstawie gotowego layoutu do publikacji A. Kichelewski "Ocaleni".

Data ogłoszenia: 2021-04-23 15:33:09 Termin składania ofert do: 2021-04-28 12:00:00

Sprzedaż samochodu osobowego - TOYOTA AVENSIS

Data ogłoszenia: 2021-03-24 15:02:46 Termin składania ofert do: 2021-04-08 23:59:59

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (00-090) przy ul. Tłomackie 3/5 (Sprzedawca) ogłasza sprzedaż środka trwałego w drodze publicznego przetargu pisemnego.

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy:

Marka i model: TOYOTA AVENSIS

Wersja: Premium

Rodzaj nadwozia: sedan

Rok produkcji: 2017

Data pierwszej rejestracji: 04.04.2018 r.

Przebieg: 56 376 km

Silnik: benzynowy, o pojemności 1798 cm3, o mocy 108 kW (147 KM)

Skrzynia biegów: automatyczna

Numer VIN: SB1BG76L90E151425

Numer rejestracyjny: WE 828SW

Samochód można obejrzeć w dniach 05-07.04.20121 r. w godzinach 12:00-14:00

Cena wywoławcza: 29 241,00 zł

Wadium: 10% ceny wywoławczej, tj. 2924,10 zł, które należy wpłacić przed terminem upływy składania ofert na konto nr: 36 1130 1017 0020 1459 6520 0001

ZASTRZEŻENIA:

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli
1. żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
2. oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę sama cenę.

INFORMACJA:

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Sprzedawcy, do 08.04.2021 r., w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, na recepcji. Okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert. Oferta powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, numer tel. kontaktowego, ewentualnie adres e-mail.

UWAGA!!!

Samochód jest uszkodzony jak na zdjęciach.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 


Opracowanie struktury wewnętrznej oraz zasadniczej strategii działania ŻIH-u na lata 2021-2025 wraz z dokumentacją wykonawczą i regulaminami

Data ogłoszenia: 2021-02-18 16:00:00 Termin składania ofert do: 2021-02-22 23:59:59

Stworzenie, z dostosowaniem do struktury organizacyjnej, wzoru budżetu dla ŻIH-u wraz z narzędziami do budżetowania, kontroli i wykonania

Data ogłoszenia: 2021-02-18 16:00:00 Termin składania ofert do: 2021-02-22 23:59:59

Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości

Data ogłoszenia: 2021-02-12 15:45:29 Termin składania ofert do: 2021-02-21 23:59:59

Zapytanie ofertowe na ochronę osób i mienia w siedzibie Zamawiającego oraz monitoring w siedzibie Zamawiającego i wynajętym pomieszczeniu w budynku przy pl. Bankowym 2 w WarszawieZapytanie ofertowe na konserwację i serwis: Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz instalacji elektrycznej 230V w siedzibie Zamawiającego oraz w wynajmowanym pomieszczeniu w budynku zlokalizowanym przy pl. Bankowym 2 w Warszawie


Zapytanie ofertowe na usługi kompleksowego sprzątania w siedzibie Zamawiającego oraz w wynajmowanym pomieszczeniu przy pl. Bankowym 2 w Warszawie


Zapytanie ofertowe na ochronę osób i mienia w siedzibie Zamawiającego oraz monitoring w siedzibie Zamawiającego i wynajętym pomieszczeniu w budynku przy pl. Bankowym 2 w Warszawie


Zapytanie ofertowe na druk kompletu publikacji: Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta i Czarna księga (dodruk)

Data ogłoszenia: 2020-08-27 10:00:00 Termin składania ofert do: 2020-09-01 23:59:59

Data ogłoszenia: 27 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: 1 września 2020 r., godz. 23:59

Termin otwarcia ofert: 2 września 2020 r., godz. 10:00


Zapytanie ofertowe na Wdrożenie standardu WCAG 2.1. AA w Wordpress oraz optymalizacja i przyspieszenie działania strony internetowej Programu Oneg Szabat znajdującej się pod adresem: https://onegszabat.org/ (NR 5/2020)


Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul.Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i Archiwum Ringelbluma.

Postępowanie 02/05/2017 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy PZP.

Aktualizacja terminów (z dnia 26.05.2017) 

Składanie ofert 29 maja 2017 r. godz. 09.00. 

Otwarcie ofert 29 maja 2017 r. godz. 09.15

Archiwum informacji o przetargu:

Terminy:

Składanie ofert do dnia 26 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 26 maja 2017 r., godz. 12:30 


Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul.Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i Archiwum Ringelbluma.

Postępowanie 01/04/2017 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy PZP

Aktualizacja terminów (z dnia 12 maja 2017 r.)

Składanie ofert do dnia 17 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 17 maja 2017 r., godz. 12:30

Archiwum informacji o przetargu:

Terminy:

Składanie ofert do dnia 16 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 16 maja 2017 r., godz. 12:30


Dnia 20 grudnia 2016 roku w Warszawie, została zawarta umowa o stworzenie utworu oraz przeniesienie praw autorskich wraz z własnością nośnika materialnego utworu na kwotę 285 600 zł netto pomiędzy: Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (Polska) mieszczącą się pod adresem ul Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa, reprezentowanym przez Dyrektora prof. Pawła Śpiewaka. a KAYU Sp. z. o. o. ul Ogrodowa 31/35, Warszawa 00–893, wpisaną do KRS pod nr 0000524335 reprezentowaną przez Grzegorza Bernatka.
Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa skanera dziełowego do digitalizacji czasopism.


Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony na wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zarządzania i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów i ich publikacji w Internecie wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego.


Wytworzenie informacji:
Osoba Jolanta Hercog
Data 2012-11-05
Publikacja:
Osoba Krzysztof Czajka-Kalinowski
Data 2017-05-16
Aktualizacja:
Osoba Jakub Pobocha
Data 2021-04-23