Archiwalne:

Opracowanie struktury wewnętrznej oraz zasadniczej strategii działania ŻIH-u na lata 2021-2025 wraz z dokumentacją wykonawczą i regulaminami

Data ogłoszenia: 2021-02-18 16:00:00 Termin składania ofert do: 2021-02-22 23:59:59

Stworzenie, z dostosowaniem do struktury organizacyjnej, wzoru budżetu dla ŻIH-u wraz z narzędziami do budżetowania, kontroli i wykonania

Data ogłoszenia: 2021-02-18 16:00:00 Termin składania ofert do: 2021-02-22 23:59:59

Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości

Data ogłoszenia: 2021-02-12 15:45:29 Termin składania ofert do: 2021-02-21 23:59:59

Zapytanie ofertowe na ochronę osób i mienia w siedzibie Zamawiającego oraz monitoring w siedzibie Zamawiającego i wynajętym pomieszczeniu w budynku przy pl. Bankowym 2 w WarszawieZapytanie ofertowe na konserwację i serwis: Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz instalacji elektrycznej 230V w siedzibie Zamawiającego oraz w wynajmowanym pomieszczeniu w budynku zlokalizowanym przy pl. Bankowym 2 w Warszawie


Zapytanie ofertowe na usługi kompleksowego sprzątania w siedzibie Zamawiającego oraz w wynajmowanym pomieszczeniu przy pl. Bankowym 2 w Warszawie


Zapytanie ofertowe na ochronę osób i mienia w siedzibie Zamawiającego oraz monitoring w siedzibie Zamawiającego i wynajętym pomieszczeniu w budynku przy pl. Bankowym 2 w Warszawie


Zapytanie ofertowe na druk kompletu publikacji: Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta i Czarna księga (dodruk)

Data ogłoszenia: 2020-08-27 10:00:00 Termin składania ofert do: 2020-09-01 23:59:59

Data ogłoszenia: 27 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: 1 września 2020 r., godz. 23:59

Termin otwarcia ofert: 2 września 2020 r., godz. 10:00


Zapytanie ofertowe na Wdrożenie standardu WCAG 2.1. AA w Wordpress oraz optymalizacja i przyspieszenie działania strony internetowej Programu Oneg Szabat znajdującej się pod adresem: https://onegszabat.org/ (NR 5/2020)


Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul.Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i Archiwum Ringelbluma.

Postępowanie 02/05/2017 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy PZP.

Aktualizacja terminów (z dnia 26.05.2017) 

Składanie ofert 29 maja 2017 r. godz. 09.00. 

Otwarcie ofert 29 maja 2017 r. godz. 09.15

Archiwum informacji o przetargu:

Terminy:

Składanie ofert do dnia 26 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 26 maja 2017 r., godz. 12:30 


Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul.Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i Archiwum Ringelbluma.

Postępowanie 01/04/2017 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy PZP

Aktualizacja terminów (z dnia 12 maja 2017 r.)

Składanie ofert do dnia 17 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 17 maja 2017 r., godz. 12:30

Archiwum informacji o przetargu:

Terminy:

Składanie ofert do dnia 16 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 16 maja 2017 r., godz. 12:30


Dnia 20 grudnia 2016 roku w Warszawie, została zawarta umowa o stworzenie utworu oraz przeniesienie praw autorskich wraz z własnością nośnika materialnego utworu na kwotę 285 600 zł netto pomiędzy: Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (Polska) mieszczącą się pod adresem ul Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa, reprezentowanym przez Dyrektora prof. Pawła Śpiewaka. a KAYU Sp. z. o. o. ul Ogrodowa 31/35, Warszawa 00–893, wpisaną do KRS pod nr 0000524335 reprezentowaną przez Grzegorza Bernatka.
Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa skanera dziełowego do digitalizacji czasopism.


Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony na wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zarządzania i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów i ich publikacji w Internecie wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego.


Wytworzenie informacji:
Osoba Jolanta Hercog
Data 2012-11-05
Publikacja:
Osoba Krzysztof Czajka-Kalinowski
Data 2017-05-16
Aktualizacja:
Osoba Jakub Pobocha
Data 2021-02-12