Rok 2012

W 2012 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 869.597,13 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 43.402,16 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 198.004,91 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 714.994,38 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2012 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 951.058,10 zł,

Pozostałe środki trwałe — 1.323.171,93 zł.

 

Rok 2013

W 2013 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 971.261,26 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 25.982,03 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 17.105,84 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 980.137,45 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2013 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 1.670.707,55 zł

Pozostałe środki trwałe — 1.583.659,93 zł

 

Rok 2014

W 2014 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 251.391,36 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 10.150 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 16.697,79 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 758.414,25 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2014 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 136.043.10 zł.

Pozostałe środki trwałe — 622.371,15 zł.

 

Rok 2015

W 2015 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 479.595,20 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 7.700 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 154.346,96 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 6.515.298,30 zł. (w wyniku przeprowadzonego skontrum ujawniono zbiory biblioteczne na kwotę 5.614.408,35 zł. które wprowadzono do środków trwałych).

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2015 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 340.511,98 zł.

Pozostałe środki trwałe — 6.174.786,32 zł.

 

Rok 2016

W 2016 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 312.410,22 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 69.876,90 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 33.997,13 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 304.065,15 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2016 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 1.059.423,45 zł.

Pozostałe środki trwałe — 1.256.463,44 zł.

 

Rok 2017

W 2017 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 1.532.600,85 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 727.904,73 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 0 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zmniejszyła się o kwotę 3.346.207,77 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2017 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 20.915,21 zł.

Pozostałe środki trwałe — (-) 3.367.117,98 zł.

Zmniejszenie rzeczowych aktywów trwałych związane jest z memorandum przygotowanym przez Kancelarię Prawną dotyczącą tytułu prawnego do zbiorów – wyksięgowano wprowadzone w 2015 r. zbiory na kwotę 5.606.708,35 zł.

 

Rok 2018

W 2018 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 70.291,94 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości  26.518,31 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 206.179,57 zł.

Wyksięgowano kwotę 68.000,00 z ewidencji środków trwałych — sprzedany samochód.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zmniejszyła się o kwotę 177.369,42 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2018 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — (-) 31.248,27 zł.

Pozostałe środki trwałe — (-) 146.121,15 zł.

 

Rok 2019

W 2019 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 83.800,49 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości  105.843,59 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 40.010,14 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 149.633,94 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2019 r.

Urządzenia techniczne i maszyny —  49.537,09 zł.  

Pozostałe środki trwałe — 100.096,85 zł.  

 

Rok 2020

W 2020 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 324.766,83 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości  37.515,94 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 46.316,28 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 315.966,49 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2020 r.

Urządzenia techniczne i maszyny —  164.946,87 zł.  

Pozostałe środki trwałe — 151.019,62 zł.  

 

Rok 2021

W 2021 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 160.468,44 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 33.372,00 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 117.504,77 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 76.335,67 zł.

Zmiany środków trwałych – stan na 31.12.2021 r.

Urządzenia techniczne i maszyny – 51.508,01 zł.

Pozostałe środki trwałe – 24.827,66 zł.

 

Rok 2022

W 2022 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 217.978,6zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości  65.362,90 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 0,00 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 283.341,50  zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2022 r.

Urządzenia techniczne i maszyny —  70.793,47zł.  

Pozostałe środki trwałe — 212.548,03 zł.  

 

 

Bilanse ŻIH:

 

Wytworzenie informacji:
Osoba Marzena Kowalczyk
Data 2012-11-05
Publikacja:
Osoba Agnieszka Wasiak
Data 2012-11-05
Aktualizacja:
Osoba Przemysław Batorski
Data 2022-09-07